ترجمه و ادراک

کتاب "ترجمه و ادراک" چاپ انتشارات دانشگاهی فرانسوی زبان ها ،  به مطالعه ی رابطه علوم شناختی و ترجمه  می پردازد.
کتاب “ترجمه و ادراک” چاپ انتشارات دانشگاهی فرانسوی زبان ها ، به مطالعه ی رابطه علوم شناختی و ترجمه می پردازد.

بررسی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی‌

ترجمه‌شناسی شاخه‌ای از علوم انسانی است که به مطالعۀ سازمان‌یافته ابعاد نظری و عملی ترجمه می‌پردازد. از آن‌جا که این شاخه تقریباً نوپا به‌عنوان رشته‌‌ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، نیاز است تا بیش‌تر به معرفی و منابع آموزشی آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده تا کتاب مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌‌شناسی اثر ماتیو گیدر که یکی از منابع جدید در حوزة ترجمه‌‌شناسی است معرفی شود. این کتاب در ده فصل مسائل و چالش‌‌های ترجمه‌‌شناسی از بدو پیدایش آن تا به امروز را مطالعه می‌کند و با تکیه بر جنبه‌‌های آموزشی تصویری جامع و کامل از ترجمه‌‌شناسی ارائه می‌دهد. این اثر اولین کتاب از مجموعة «ترادوکتو» به سرپرستی ماتیو گیدر است.

ادامه مطلب …