دفتر ایران :

آدرس : تهران، ونک پارک، خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از بزرگراه همت،  پلاک 20، برج سبز طبقه دهم شمالی ، دفتر ترجمه دکتر اسماعیل فرنود

 تلفن : 021 2842 1899   

آدرس الکترونیکی : info@farnoud.fr

دفتر فرانسه :

Esmaeel Farnoud

29ًًA ROUTE DE WOIPPY

57050 METZ

Tél: (+33) 6 79 94 99 35

Mél: info@farnoud.fr