صفحه اصلی

ترجمه رسمی مدارک، تحویل در ایران و فرانسه

,
بسیاری از ایرانیان پس از ورود به فرانسه، جهت انجام اموری اداری، گاهی مجبور به ترجمه دوبارۀ مدارک و پرداخت هزینه اضافه می‌‌شوند، چرا که بسیاری از نهادها و ارگان‌های فرانسوی، تنها ترجمه انجام شده توسط مترجم قسم خورده در فرانسه را می‌‌پذیرند، م…

فراخوان بورس های سفارت فرانسه در ایران

سفارت فرانسه همچون سال های گذشته فرصت بهره مندی از بورس های تحصیلی دوره دکتری و پسا دکتری را در اختیار دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاه های ایران قرار داده است. سفارت فرانسه همچون سال های گذشته فرصت بهره مندی از بورس های تحصیلی دوره دکتری…

ترجمه و ادراک

کتاب "ترجمه و ادراک" چاپ انتشارات دانشگاهی فرانسوی زبان ها ، به مطالعه ی رابطه علوم شناختی و ترجمه می پردازد. لینک کتاب در سایت آمازون  …

بررسی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی‌

ترجمه‌شناسی شاخه‌ای از علوم انسانی است که به مطالعۀ سازمان‌یافته ابعاد نظری و عملی ترجمه می‌پردازد. از آن‌جا که این شاخه تقریباً نوپا به‌عنوان رشته‌‌ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، نیاز است تا بیش‌تر به معرفی و منابع آموزشی آن بپر…

This post is also available in: French