ترجمه اسناد، تحویل در ایران و فرانسه

 

بسیاری از شهروندان ایرانی پس از ورود به فرانسه، جهت انجام اموری اداری، گاهی مجبور به ترجمه دوبارۀ مدارک و پرداخت هزینه اضافه می‌‌شوند، بنابرین بهتر است از همان ابتدا مدارک خود را توسط مترجم مورد تأیید دادگستری فرانسه انجام دهید. نه تنها، نیاز به ترجمه دوباره ندارید، بلکه، در صورت نیاز به نسخه اضافه یا هر گونه اصلاحی‌ در ترجمه، هم در تهران و هم در فرانسه امکان پاسخگویی و ارائه خدمات فراهم است.

نهادهای دولتی فرانسه مانند اداره بیمه، فرمانداری ها، دادگاههای عالی و .....تنها ترجمه انجام شده توسط مترجم رسمی دادگستری فرانسه را می پذیرند.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.