نوشته ها

ترجمه و زیرنویس فیلم، سریال، کلیپ‌های آموزشی و تبلیغاتی

با شروع هزاره‌‌ی جدید و با پیشرفت چشمگیر فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف، رسانه‌های گوناگونی ظهور کردند تا سرعت گسترش این اطلاعات نیز روز به روز بیشتر شود. از آنجایی که اطلاعات و داده‌ها هر روزه در سطح جهانی به زبان‌های مختلف تولید می‌شوند، برای دسترسی به آنها باید از ((ترجمه)) کمک گرفت. ادامه

تشریح آزمون TCF 

آزمون زبان فرانسه TCF ادامه

نظام آموزشی فرانسه

ساختار آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی پایداری و پویایی بنا شده است. در محور پایداری، سیاست های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی  و در محور پایداری، نوسامانی و بازسازی ساختارها و زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. محور پایداری بر ادامه

ترجمه اسناد، تحویل در ایران و فرانسه

نرجمه اسناد به زبان فرانسه ادامه