مترجم رسمی زبان فرانسه
ترجمه های دکتر اسماعیل فرنود مترجم رسمی و فوری فرانسه نیاز به مهر قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برای تاییدیه ندارند.
مترجم رسمی دولت فرانسه
قبل
بعدی

دکتر اسماعیل فرنود

مترجم معتمد سفارت فرانسه

دکتر اسماعیل فرنود مترجم زبان فرانسه

 استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه علوم زبان فرانسه و علم ترجمه شناسی‌ است. ایشان پس از اتمام تحصیلات کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته زبان و ادبیات فرانسه و کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه در دانشگاه شهید بهشتی‌ تهران، موفق به اخذ بورس دولت فرانسه جهت تحصیل در مقطع دکترا شده و در سال 2014  رساله دکترای خود را در رشته ترجمه شناسی‌ در دانشگاه پاریس ۱۰ با درجه ممتاز دفاع کردند. دکتر فرنود در حال حاضر به عنوان پژوهشگر با کمیته تخصصی زبان فرانسه پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی‌ تهران و پژوهشگاه زبان شناسی‌ مودیکو در پاریس همکاری دارند. در حوزه اجرایی، ایشان با تأسیس شرکت فرانسیاد در فرانسه و موسسه ترجمان سپهر آریا در ایران ارائه خدمات ترجمه فارسی/فرانسه را با همکاری تیمی از مترجمین آکادمیک تحت مدیریت دارند.

logo

مترجم رسمی زبان فرانسه

تماس با ما

تلفن: +9821 2842 1899
ایمیل: info@farnoud.fr
نشانی: تهران، ونک پارک، خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از بزرگراه همت، پلاک 20، برج سبز طبقه دهم جنوبی ، دفتر ترجمه دکتر اسماعیل فرنود