درباره ما

دکتر اسماعیل فرنود

عضو هیات علمی دانشگاه

مترجم و کارشناس رسمی دادگستری فرانسه (اینجا)

مترجم مورد تایید سفارت فرانسه در تهران (اینجا)

عضو اصلی کانون مترجمان فرانسه SFT  :  (اینجا)

تحصیلات:

 • 1394-1387              دکترای ترجمه شناسی، دانشگاه پاریس 10، فرانسه (اینجا)
 • 1390-1389              کارشناسی ارشد ادبیات مدرن  فرانسه از دانشگاه لورن، متز، فرانسه
 • 1384- 1387             کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • 1380- 1384             کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری :

 • عضو کمیته تخصصی زبان فرانسه، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران
 • مدیر  موسسۀ بین الملی زبان و ترجمه فرانسیاد
 • پژوهشگر و محقق ترجمه شناسی ، گروه زبان شناسی مودیکو ،پاریس (www.modyco.fr)
 • 1388 تا کنون : مترجم رسمی  فرانسه
 • 2012-2014 : دستیار آموزشی، دبیرستان گوستاو ایفل، شهر تلانژ، فرانسه
 • 1384-1388 :  تدریس  زبان فرانسه ، موسسه زبانهای خارجی علامه قطب راوندی-تهران
 • 1384-1386: تدریس  زبان فرانسه ، موسسه سما ، تهران

سوابق علمی:

رساله ها :

 • فرایند ذهنی -روانشناختی فهم معنا  و استراتژی ها در ترجمۀ فرانسه- فارسی( رساله ی دوره ی  دکترا )
 • نقد ترجمه به روش سیکال،نقد کتاب “سفر به انتهای شب“ترجمه ی فرهاد غبرایی اثر سلین (پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد  مترجمی زبان فرانسه)

مقاله ها :

 • معرفی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی ‌، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 16، شماره 38، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 145-158
 • فرایند ترجمه و چگونگی محاسبه فشار و بار روانشناختی مترجم در هنگام ترجمه، مجله زبانشناسی کورلا، فرانسه، دسامبر2014
 • بررسی روش  نوین نقد و ارزیابی  ترجمه  : سیکال . ژورنال ادلتون ، اگوست ۲۱۰۲، آمریکا
 • مطالعه عناصر ذهنی و زبانشناختی در فرایند ترجمه . همایش بین المللی ترجمه ،دانشگاه اسپیروهارت بخارست ، رومانی.فوریه 2011.
 • عضو هیات داوری  بیست و سومین همایش زبان شناسی دانشجویان دکترا در اروپا، کنسول 23، پاریس،  هفتم تا نهم ژانویه 2015