دفتر ایران دکتر فرنود

تلفن: +9821 2842 1899

ایمیل: info@farnoud.fr

نشانی دفتر تهران :  ونک پارک، خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از بزرگراه همت، پلاک 20، برج سبز طبقه دهم جنوبی ، دفتر ترجمه دکتر اسماعیل فرنود.

کد پستی: 1436953975

 

نشانی دفتر فرانسه:

29A Route de Woippy

57050 Metz

 

ارسال پیام به دفتر